İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Bankamızın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin, yeterli sayıda personelle yerine getirilmesini sağlamak ve kaliteli personel istihdamına özen göstermek,
  • Personelin işin özelliğine uygun nitelikte seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Personelin yetenekleri doğrultusunda çalışma imkanı, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
  • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalıştırılmasına olanak sağlamak,
  • Personelin yaratıcı, girişimleri sonucunda yeni fikirler üreten, Bankamızın başarılı olmasına katkıda bulunmak için çaba sarf eden kişiler olmasını temin etmek,
  • Nitelikli personeli Bankamıza kazandıracak ve bünyesinde tutabilecek bir ücret politikası ve kurumsal performansın artırmasına olanak sağlayan performans değerlendirme sistemi uygulamaktadır.

Genel İş Başvurusu için tıklayınız

 

Ücret Politikamız

Bankamız personelinin ücret artışları, ülke ekonomisi, sektörün ücret seviyeleri ve Bankamızın mali durumu dikkate alınarak belirlenmektedir.

Personele, aylık ücretin yanı sıra, başarı durumuna göre ek ödemeler yapılmaktadır.