Uluslararası Ticaretin Finansmanı

"Alıcı - Tedarikçi Kredisi” niteliğindeki Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programları kapsamında, Ülkemizden ithalat yapmayı planlayan yabancı alıcıları (kamu-özel) finanse ediyoruz.