Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin oluşturulan 24 Nisan 2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Bankamıza gelecek talepleri değerlendirmek ve takip etmek amacıyla Bankamız Haberleşme ve Halkla İlişkiler Birimi görevlendirilmiştir.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bankamıza yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen formların doldurulması yoluyla belirtilen posta adresi, fax veya elektronik posta ile yapılabilecektir.

TÜRK EXIMBANK

Haberleşme ve Halkla İlişkiler

Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Faks: 0216 666 55 99
E-posta: bilgiedinme@eximbank.gov.tr

Ek'teki formlara uygun olarak yapılmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.