Faizsiz Sevk Öncesi İhracatın Finansmanı

Faizsiz Sevk Öncesi İhracatın Finansmanı ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracat öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını katılım bankaları aracılığı ile karşılıyoruz.

Faizsiz Sevk Öncesi İhracatın Finansmanı Nedir?

Faizsiz Sevk Öncesi İhracatın Finansmanı, ülkemiz ihracatına olan desteğimizi artırmak ve farklı kanallardan ihracatçı firmalarımıza ulaşabilmek için katılım bankaları vasıtasıyla kullandırıma sunmuş olduğumuz kredi programıdır.

Kimler için uygun?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK);

 •  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmaların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında

 • KKTC’de mukim ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmaların, Türkiye ve KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan KKTC menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında
 • Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde, üretim, alım-satım veya bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların veya hizmetin, serbest bölgeden üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışı taahhüdü karşılığında
 • Türkiye’de yerleşik firmaların, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4) veya işbu mevzuatı mülga edecek sair mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracı taahhüdü karşılığında;
  • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının
  • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerinin
  • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetlerinin
  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinin
  • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışlarının
  • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışlarının

finanse edilmesi amacıyla aracı bankalara kredi tahsis edilir.

Ürünün amacı nedir?

Faizsiz Sevk Öncesi İhracatın Finansmanı ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracatlarını geliştirilmelerine destek veriyor, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunuyor, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı oluyor, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışını teşvik ediyor, ihracatçılarımızın sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını katılım bankaları aracılığı ile karşılıyoruz.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade ve maliyet seçenekleri

Kredi programı vade seçenekleri ve maliyet bilgileri için lütfen tıklayınız.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.