Özellikli İhracat Kredisi programımız ile ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalarımızın yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlıyoruz.

Özellikli İhracat Kredisi nedir?

Özellikli İhracat Kredisi Programımız ile ihracata yönelik mal üreten firmalarımızın Bankamızın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman sağlıyoruz.

Kimler için uygun?

Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız ve ihracatçılarımız

Program limiti nedir?

Kredi tutarı proje bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

Özellikli İhracat Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Kredi vadesi, proje bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız ve ihracatçılarımız.

Maliyeti nedir?

Kredi faiz oranı proje bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Özellikli İhracat Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız ve ihracatçılarımız

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

  • Kredi Talep Formu
  • Harcama Belgeleri Listesi (Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.), (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı)
  • Fon sahibi kuruluşun istemiş olduğu belgeler
  • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata/satışa konu olan malın ihracatçısının/satıcısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan/satıcıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı belgedir.)
  • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve üretim/alım-satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli “Üretim” veya “Alım-Satım” ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Krediyi ne zaman kullanabiliriz?

  • Analiz güncellemesi belgelerini Bankamıza göndermiş
  • Analiz güncelleme işlemleriniz tamamlanmış
  • Talep formunuz, onaylı harcama listeleriniz, niyet mektubunuz veya KGF PGS kapsamında yapılacak işlemleriniz eksiksiz olarak tamamlanmış ve Bankamıza gönderilmiş
  • Fonun sağlandığı ilgili yabancı kuruluştan onay alınmış ( Bankamızın, onay aşamasındaki sürecin kısaltılması veya onay alınmasının sağlanması gibi idari bir yetkisi bulunmamaktadır. Onay süresi genellikle 1 ile 3 ay arasında değişmektedir.)

ise haftalık olarak alınan fon uygunluğunun ardından kullandırım işlemlerine başlanır ve aynı hafta kullandırım yapılır.

Özellikli Krediler kapsamındaki kredilerde diğer kredi programlarından farklı olarak istenilen belgeler var mıdır?

Firmalar, fon sağlanan yabancı kuruluşların ve Bankamızın istediği tüm belgeleri eksiksiz olarak Bankamıza göndermekle yükümlüdür. Krediden yararlanabilecek firma nitelikleri ve talep edilen belgeler, ilgili fon programına göre değişiklik gösterebilir.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Yazısı nedir?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine yönelik alınmaktadır. Yabancı fonlu krediler kapsamında Bankamıza sunulması istenen belgelerden biridir. ÇED Belgeleri, genellikle firmaların çalıştıkları çevre mühendisleri ve/veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca alınır/takip edilir.

Harcama listeleri nasıl doldurulur?

İşletme kredisi şeklinde kullanılacak Özellikli Krediler programlarında, listenize en az kredi tutarınız kadar olacak şekilde hammadde, ara malı, nihai mal, nihai ürün harcamalarınızı KDV hariç değerleri üzerinden yazabilirsiniz. Firma kaşe imzalı ve YMM/SMMM onaylı olarak Bankamıza gönderebilirsiniz.

Yatırım kredisi şeklinde kullanılacak Özellikli Krediler programlarında, listenize en az kredi tutarınız kadar olacak şekilde üretime yönelik olarak alınmış/alınacak makine, teçhizat ve aksam harcamalarınızı KDV hariç değerleri üzerinden yazabilirsiniz. Firma kaşe imzalı ve YMM/SMMM onaylı olarak Bankamıza gönderebilirsiniz.

Program kapsamında kabul edilmeyen harcamalar nelerdir?

İşletme kredisi şeklinde kullanılacak Özellikli Krediler programlarında, elektrik, su, doğalgaz ve personel masrafları, taşeron maliyetleri, genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, sigorta ve yazılım gibi harcamalar ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi kapsamında fonlanamaz.

Yatırım kredisi şeklinde kullanılacak Özellikli Krediler programlarında, ikinci el makine, teçhizat ve aksamlar, taşıt alımları, inşai faaliyet alanına giren yatırımlar, yurt dışına yapılacak yatırımlar fonlanamaz.

Hangi harcama tutarları dikkate alınmaktadır?

Tüm harcamaların KDV hariç tutarları esas alınmaktadır.

Harcama Belgeleri Listesinin hangi döviz cinsinden doldurulmalıyız?

Harcama listelerinizi fatura üzerlerinde yazan para birimi ile doldurabilirsiniz. Sistemimiz, sunulan harcamalarınızı ilgili kredi döviz cinsinden eşleştirmektedir. Farklı para birimlerinden faturalar sunulacak ise her para biriminden toplam tutarlar ayrıca belirtilebilir.

İhracat/Satış Taahhüt Tutarı Ne Kadardır?

İhracat/Satış taahhüt oranları uygulama esaslarımız çerçevesinde belirlenmektedir. 

İhracat taahhüdünün kapatılamaması durumunda yaptırım ne olacaktır?

İhracat taahhüdüne ilişkin ceza tutarı, varsa istisna edilen vergi, masraf, komisyon vb. tutarların ilgili mevzuata göre cezalı tahsilatlarının yanı sıra ilgili kredi için tahsil edilen faiz tutarı kadar belirlenir.

Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri nasıl imzalanır?

Huzurda (Genel Müdürlüğümüz, Şubelerimiz ve İrtibat Bürolarımızda) ya da noter huzurunda imzalanabilir. Firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri, güncel imza sirkülerleri ve adresli firma kaşeleri ile en yakın Türk Eximbank birimine imza için gidebilirler.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.