Performans, Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Performans, Kariyer ve Yetenek Yönetimi

  • Tüm çalışanlarımız kurumun ihtiyaçlarına uygun kariyer gelişim uygulamaları kapsamında yetkinlikleri, motivasyonları, teknik bilgi ve becerileri bağlamında değerlendirilmektedir.
  • Yetenek Yönetimi faaliyetlerimiz, Bankamızın stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan yeteneklerin belirlemesini, çalışanlarımızın yetkinliklerine ve becerilerine uygun olan pozisyonlarda konumlandırılmasını, çalışanlarımızın var olan yeteneklerinin geliştirilmesini ve performansının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
  • Açık Pozisyonların çalışanlarımıza duyurulması ile kurum içinde yatay ve dikey olmak üzere çok yönlü kariyer fırsatı sunulmaktadır.
  • Bankamız çalışanlarının kurum stratejileriyle uyumlu hedeflerle elde edebilecekleri en yüksek performans seviyelerine ulaşmaları amaçlanmaktadır.
  • Bankamızın Performans Yönetimi kapsamında, Yetenek Matrisi yöntemi ile çalışanlarımız için eğitim, gelişim, kariyer ve yetenek yönetimi ve ödüllendirme süreçlerine temel oluşturulmaktadır.
  • Tüm çalışanlarımız kullanılan psikometrik araçlarla potansiyel değerlendirme süreçlerine dahil edilmektedir. Bu kapsamda çalışanlarımız, potansiyel ve performans değerlendirme sonuçlarına göre Bankamız için tanımlanmış kariyer haritaları ve yetenek yönetimi uygulamaları doğrultusunda, banka içinde farklı pozisyonlar için rotasyon talebinde bulunabilmekte ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayabilmektedir. 
  • Verilen hedeflerin Banka stratejisine uyumlu, özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zorlayıcı, amaca uygun ve gerçekçi, tanımlı zaman aralığında olması amaçlanmaktadır.

Genel İş Başvurusu için tıklayınız