Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

Destek verdiğimiz işlemleri değerlendirirken, çevresel, sosyal ve insan hakları etkilerini de göz önünde bulunduruyoruz.

Geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan askeri araç ve tarım ürünleri hariç tüm sermaye malı ve/veya hizmeti ihracatı için destek verdiğimiz işlemlerin çevresel, sosyal ve insan hakları etkilerini, Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'mızda yer alan ilkeler doğrultusunda değerlendiriyoruz.

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'na göre finansman payımızın 10 milyon SDR’ye (Özel Çekim Hakları) eşit ve üzerinde olduğu işlemleri sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Duyarlı alanlar (örneğin; doğal parklar, koruma altındaki alanlar, yağmur ormanları, arkeolojik veya kültürel önemi olan araziler) içinde ya da yakınında yer alan işlemleri ise finansman payımıza bakmaksızın sınıflandırıyoruz.

Destek verdiğimiz işlemleri;

  • Belirgin seviyede olumsuz sosyal ve çevresel etki yaratma potansiyeline sahip ise A Kategorisi’nde,
  • Orta seviyede olumsuz sosyal ve çevresel etki yaratma potansiyeline sahip ise B Kategorisi’nde,
  • Olumsuz potansiyel sosyal ve çevresel etkisi yok veya önemsiz seviyede ise C Kategorisi’nde sınıflandırıyoruz.

Paydaşlarımızın, destek verdiğimiz işlemlerin sosyal, çevresel ve insan hakları etkilerine ilişkin her türlü bilgiyi, ticari gizlilik ilkesi sınırları dâhilinde kamuya ifşa edebileceğimizi ve raporlama yaptığımız kuruluşlarla paylaşabileceğimizi bilmelerini istiyoruz.