Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

Destek verdiğimiz işlemleri değerlendirirken, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulunduruyoruz.

Geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan askeri araç ve tarım ürünleri hariç tüm sermaye malı ve/veya hizmet ihracatı için destek verdiğimiz işlemlerin çevresel ve sosyal etkilerini, Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'mızda yer alan ilkeler doğrultusunda değerlendiriyoruz.

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'na göre destek miktarımızın 10 milyon SDR’ye (Special Drawing Rights-Özel Çekim Hakları) eşit ve üzerinde olduğu işlemleri sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Duyarlı alanlar (örneğin; doğal parklar, koruma altındaki alanlar, yağmur ormanları, arkeolojik veya kültürel önemi olan araziler) içinde ya da yakınında yer alan işlemleri ise destek miktarımıza bakmaksızın sınıflandırıyoruz.

Destek verdiğimiz işlemleri;

  • Belirgin seviyede olumsuz çevresel ve sosyal etki yaratma potansiyeline sahip ise A Kategorisi’nde,
  • Orta seviyede olumsuz çevresel ve sosyal etki yaratma potansiyeline sahip ise B Kategorisi’nde,
  • Olumsuz potansiyel çevresel ve sosyal etkisi yok veya önemsiz seviyede ise C Kategorisi’nde sınıflandırıyoruz.

Destek verdiğimiz işlemlerin çevresel ve sosyal etkilerine ilişkin her türlü bilgiyi, ticari gizlilik ilkesi sınırları dâhilinde kamu ve raporlama yaptığımız kuruluşlarla paylaşabiliriz.

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları

OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu’nun üzerinde mutabakata vardığı "Resmi Destekli İhracat Kredileri ve Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı" (Ortak Yaklaşımlar) uyarınca hazırladığımız Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları, geri ödeme dönemi iki yıldan daha kısa vadeli olan tüm ürünlerimiz ile askeri malzeme ve tarım ürünleri ihracatına yönelik işlemleri kapsamamaktadır.

Destek verdiğimiz işlemlerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz standart ve prensiplere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kategori A ve B işlemler

Kategori A ve B İşlemler

  • Türk Eximbank olarak Kategori A ve Kategori B olarak sınıflandırdığımız işlemlere ilişkin çevresel ve sosyal bilgileri yıllık bazda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler, ticari gizlilik sınırları dahilinde, işlemlere ilişkin çevresel ve sosyal etki değerlendirme (ÇSED) raporları ile söz konusu raporların kıyaslandığı uluslararası standartları kapsamaktadır.
  • Kategori A işlemler için işlem adını, işlem mahallini, işlemin tanımına ilişkin detaylı bilgileri, elde edilen diğer ilave bilgileri (örneğin ÇSED raporu), alıcı ve yüklenici isimlerini ve temas noktası veya internet linkini, inceleme safhasında ve son taahhütten en az 30 gün önce kamuoyu ile paylaşıyoruz.
  • Bilgi talepleri için “surdurulebilirlik@eximbank.gov.tr” adresi ile iletişime geçebilirsiniz.