Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine tahsis edilen bir ihracat kredisidir.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi Nedir?

Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan kredi programıdır.

Hangi Firmalar için uygun?

Krediden yararlanmak için, kredi talebine gelindiği tarih itibariyle;

  • T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "DTSŞ" ve "SDTŞ" unvanı verilmiş olması,
  • Firma kredibilitesinin Bankamızca olumlu bulunması ve kredinin kullanıldığı sürece kredi kullanımına engel bir halin ortaya çıkmaması gerekmektedir.

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

  • Kesin Teminat Mektubu,

karşılığında kullandırılır.

Vade seçenekleri nelerdir?

Vade seçeneklerine faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Kredinin Faiz Oranı nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Bu krediden; Diş Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) yararlanır.

Gerekli Belgeler

  • Kredi Talep Formu,
  • Kesin Teminat Mektubu

* Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir. Kredi analiz evrak seti için tıklayınız

Başvuru Evrakları

Teminatlar

Diğer Belgeler

Taahhüt Belgeleri

  • Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından Özel Fatura ve Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ibrazında kullanılır.
  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu (Kargo ile Yapılan İhracatlar) Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından yetkili kargo şirketlerince düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
  • GB Muvafakatnamesi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve kredi müşterisinin imalatçı vasfıyla bulunduğu ve “ihraç kayıtlı satış” yaptığı ihracatlarının olduğu farklı firmalara ait gümrük beyannamelerinin ibrazında gümrük beyannamesi bildirim formuna ek olarak ibraz edilir.
  • Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen gümrük beyannamelerinin ibrazında kullanılır.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.