Sürdürülebilirlik Politikalarımız

Yarınlarımızı korumanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğümüz sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine aldık. Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate alıyoruz. Sürdürülebilirlik yönetimimizin uluslararası standartlar seviyesinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında, Sürdürülebilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki Politikası, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri:

Sürdürülebilirlik İlkeleri, Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası: 

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerin yönetimini amaçlamaktadır.

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası:

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası, Bankamızın çevreye faydalı mal ve hizmetlerin ihracatını desteklemek suretiyle, kademeli bir şekilde düşük karbon teknolojilerinin ve altyapılarının transferini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.