Duyurular

Reeskont Kredilerinde Vade Uzatımı veya TL Geri Ödeme İmkanı

06 Aralık 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24.11.2016 tarih ve 2016-61 sayılı yazısı ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla Bankamız aracılığı ile kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin;

  • Vadesinin azami 31 Mart 2017 tarihini aşmayacak şekilde uzatılabilmesine,
  • Vade uzatımı imkânının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin tercih edildiği takdirde Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve geri ödeme tarihindeki TCMB saat 11:00 döviz alış kurunun kullanılmasına
  • olanak sağlamıştır.

Söz konusu uygulamaya Bankamız tarafından başlanmış olup, ilgili uygulamadan yararlanmak isteyen firmalarımızın ivedilikle Bankamız ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.