Duyurular

Eximbank'tan Stratejik Hamle: Teşvikli Alıcı Kredisi Kullandırımı Başladı

Eximbank’tan Stratejik Hamle:

Teşvikli Alıcı Kredisi Kullandırımı Başladı…

Türk makine ihracatçılarının gelişmiş finansal piyasalara sahip ülkelerdeki alıcılarına rekabetçi koşulları içeren alıcı kredileri ile satış yapmalarının önündeki en önemli engel olan yüksek faiz farkı sorunu ortadan kaldırıldı. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile uygulamaya konan, OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans Faiz Oranını (CIRR) içeren Teşvikli Alıcı Kredisi programı ile Türk ihracatçıları rakipleri ile eşit şartlarda rekabet ederek hedef ülkelerde satışlarını arttırabilecekler.

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım uygulamakla yükümlü olduğumuz uluslararası düzenlemeler kapsamında verilebilecek en düşük faiz oranını içeren Teşvikli Alıcı Kredisi Programı kapsamında Almanya’ya yapılan plastik boru makinası ihracatını finanse ederek ilk uygulamayı yaptıklarını bildirmiştir. Önümüzdeki dönemde ileri teknoloji ile üretilen yüksek katma değerli makine ihracatını bu program ile destekleyerek hem gelişmiş ülkelerdeki ihracat paylarımızın arttırılmasına hem de ileri teknoloji ile yüksek katma değerli üretim yapan sektörlerin gelişmesine destek sağlayarak ülkemizin orta gelir tuzağından çıkmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini açıklamıştır.

Teşvikli alıcı kredisi kapsamında gelişmiş finansal piyasalara sahip olan 96 ülkedeki alıcılara 10 yıla kadar varan vadeler içeren alıcı kredileri ile makine ihracatı yapılabileceğini söyleyen Adnan Yıldırım Bankamızın söz konusu mallara aynı zamanda orta-uzun vadeli sigorta desteği de sağladığını vurgulayarak özellikle teminat yaratma sorunu yaşayan makine üreticisi KOBİ’lerimizin Bankamızdan alacakları orta ve uzun vadeli sigorta poliçelerini Teşvikli Alıcı Kredisi Faiz Oranı ile iskonto ettirerek finansman sağlayabileceklerini beyan etmiştir. Söz konusu Program kapsamında, Bankanın sigortalı ihracat işlemleri hacminde önemli düzeyde artış beklenmektedir.

Bugün itibariyle geçerli olan Ticari Referans Faiz Oranlarının, 5 yıla kadar vadeli ABD Doları cinsi krediler için yıllık %2,59, Euro cinsi krediler için ise yıllık %0,32 olduğunu açıklayan Yıldırım, söz konusu Programın sağladığı fırsatlardan istifade etmeleri için yüksek gelir grubu ülkelere makine ihracatı yapan Firmalarımızı Eximbank ile temas kurmaya davet ettiğini söylemiştir.

İstanbul, 2.5.2017