Duyurular

Türk Eximbank Döviz Kuru Forward İşlemlerine Başlıyor

İhracatçılarımızı kur riskine karşı korumak için döviz kuru opsiyon işlemi hizmeti sunan Bankamız, döviz kuru forward işlemi hizmeti de sunmaya başlıyor. Bu kapsamda ihracatçılarımız döviz kuru forward işlemleri için Türk Eximbank’tan fiyat alabileceklerdir. Döviz kuru forward işlemleriyle İhracatçılarımız belirli bir vadede ve kurdan vadeli döviz alım/satım işlemleri yapabilecek ve kendilerini kur riskine karşı koruyabileceklerdir.

Döviz kuru forward hizmetinden yararlanmak için;a.İhracatçı firmanın Türk Eximbank’ta firma bilgilerinin kayıtlı olması, türev işlem limitinin tahsis edilmesi ve gerekli teminatların Bankaya verilmiş olması, b.İhracatçı firma ile Türk Eximbank arasında “Genel Kredi Sözleşmesi”, “Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu”nun imzalanması ve “Uygunluk Testi”nin doldurulması gerekmektedir.Döviz kuru forward işlemlerinin vadesinde nakdi uzlaşma yapılacak olup, vadede İhracatçının ya da Türk Eximbank’ın ödeyeceği tutar nakdi uzlaşma tutarı olacaktır.Türk Eximbank yapılacak forward işlemlerinden teminat haricinde hiç bir komisyon ve masraf talep etmeyecektir. Türk Eximbank forward işlemlerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak olup, forward işlemlerini tanıtıcı temel bilgiler Türk Eximbank internet sitesinde (http://www.eximbank.gov.tr/TR,776/hazine-ve-finansman.html) ilan edilecektir.