Duyurular

Türk Eximbank'dan Reeskont Kredilerinde Faiz İndirimi ve Kobi'Lere İlave Kaynak Tahsisi

Türk Eximbank ülkemiz ihracatını ve döviz kazandırıcı hizmetlerini uygun maliyetli kredi ve sigorta programları ile desteklemektedir. Son dönemde Banka, sağladığı kaynakların maliyetlerindeki düşüşten ihracatçıları yararlandırmak için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana piyasada faizler artmış olmasına rağmen TL ve döviz kredilerinin faizlerini yükseltmeyen Banka, ihracat artışına ivme kazandırmak ve ihracatçılarımızın finansman maliyetlerinin biraz daha düşürülmesine imkan tanımak amacıyla aşağıdaki uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10’ar baz puanlık %20’ye varan oranlarda indirim Bu çerçevede, piyasadaki en uygun faiz oranlarına sahip olan Reeskont Döviz Kredisinde 10 Ağustos 2017 (Dahil) tarihi itibariyle marj oranları 10’ar baz puan %20’ye varan oranlarda indirildi. Bu sayede, 4 ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/EURIBOR+0,40 olurken 8 ay vadeli kredilerin faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0,65’e çekilmiştir.

Ayrıca 6 aya kadar vade ile kullandırılacak Reeskont Döviz kredilerinde LIBOR/EURIBOR+0,50 faiz oranı uygulaması başlatılmıştır. Böylece bir yandan vade çeşitliliği artırılırken ihracatçıların katlandığı finansman maliyetleri de daha aşağı çekilmiştir. KOBİ’lere 2,5 milyar TL tutarında düşük maliyetli ilave kaynak tahsisi Diğer taraftan ülkemiz imalat sanayinde önemli bir rolü olan ve toplam ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştirmesine rağmen Türk Eximbank’ın uygun maliyetli reeskont kredilerine ulaşmakta güçlük yaşayan KOBİ’lerimizin finansman sorunlarını çözmek amacıyla Bankanın öz kaynağı ile kısıtlı olan TL kredilerin öncelikle KOBİ’lere yönlendirilmesine karar verilmiştir. Yeni uygulama ile önümüzdeki dönemde Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılacak olup, bu kapsamda KOBİ’lere ilave 2,5 milyar TL kredi sağlanacaktır.