Duyurular

Bankamız KOBİ Tanımında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

19 Temmuz 2018

Bankamızın KOBİ tanımında değişikliğe gidilmiştir.

KOBİ tanımında yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi birinin 40 milyon TL’nin altında olması şartı değiştirilmiş, bu sınır 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Diğer KOBİ kriterlerinde (çalışan sayısı sınırı ve bağımsız işletme tanımında) herhangi bir değişiklik olmamıştır.”

Bankamız Güncel KOBİ Tanımı;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler; yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirası’nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri icra eden firma özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

Bir işletme;

  • Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
  • Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
  • Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,

bağımsız işletme olarak kabul edilir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar.

  • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  • Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  • Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Saygılarımızla,

Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.