Duyurular

Bankamız, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması vb. amaçlarla tüzel kişilere yönelik hizmetler sunmaktadır. Bununla birlikte tüzel kişi statüsündeki müşterinin ortağı/temsilcisi/çalışanı vasfını haiz engelli konumundaki gerçek kişilerin hizmetlerden faydalanmasına ve Bankamız ile olan işlemlerini yürütebilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.

Erişilebilirlik Yönetmeliği Kapsamında Engellilere Yönelik Düzenlemeler ile İlgili Bilgilendirme

30 Nisan 2018
Bankamız, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması vb. amaçlarla tüzel kişilere yönelik hizmetler sunmaktadır. Bununla birlikte tüzel kişi statüsündeki müşterinin ortağı/temsilcisi/çalışanı vasfını haiz engelli konumundaki gerçek kişilerin hizmetlerden faydalanmasına ve Bankamız ile olan işlemlerini yürütebilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda Bankamız;

  1. Hizmet ve ürün planlamalarında engelli kişilerin kullanımına ilişkin gereksinimlere hassasiyet göstermektedir.
  2. Hizmetlerini engelli kişilerin kullanımına uygun halde sunmak ve hizmet sunulan alanları ve hizmetleri erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirmek adına gerekli tedbirleri tesis etmektedir.
  3. Engelli kişilere yardımcı olması için engelli kişilerle iletişim konusunda personeline yönelik eğitim süreçleri planlamaktadır.
  4. Sunduğu hizmetlere yönelik erişim, kullanım ve güvenlik ile ilgili hususlarda bağlantılı olduğu engelli kişileri mesaj ile bilgilendirmekte  ve bu süreçte kişilerin engel durumunu dikkate almaktadır.
  5. Engelli müşterileri için gerekli fiziki tedbirleri almaktadır.
  6. Engelli kişiler  için internet sayfasından sesli bilgilendirme yapmaktadır.
  7. Bankacılık hizmetlerine ilişkin diğer bilgi ve dokümanlar, engelli kişilerin talebi olması halinde, gerekli güvenlik sağlanarak Braille alfabesi, sesli bilgilendirme, işaret dili çevirisi yapılmış video gibi farklı biçimlerde sunulmaktadır.
  8. Engelli kişilerin engel durumuna ilişkin bilgileri titizlikle saklamaktadır.
  9. Engelli kişilere yönelik verilen kullanımı kolaylaştırıcı hizmetler dolayısıyla ek ücret talep edilmemektedir.