Duyurular

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi’nde Yapılan Düzenlemeye İlişkin Duyuru

25 Mayıs 2018

TCMB kaynaklı Reeskont kredilerinin ihracat taahhüt kapatmalarında Irak, Libya ve Suriye‘ye yapılacak ihracatlarla sınırlı olmak üzere 12 aylık ek süre verilmiştir.TCMB tarafından yapılan yeni düzenleme;

  • 04.10.2016 tarihinden önce kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler kredilerini kapsamaktadır.
  • Taahhüt edilen ihracatın Irak, Libya ve Suriye’ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
  • Son dört takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin ilgili belgelerden tespitikaydıyla taahhüt kapatma süresi bitim tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatın taahhüde sayılabilmesini teminen on iki aya kadar ek süre verilebilecektir. Bu ek sürenin ihracat taahhüt süresi dolduğu halde taahhüdünü gerçekleştiremeyen ve müeyyide uygulanmamış olan firmaları da kapsaması uygun görülmüştür. Konu ile ilgili TCMB duyurusu için tıklayınız.
    Bilgilerinizi rica ederiz.