Duyurular

E–Gümrük Beyannameleri İle Taahhüt Kapatma Hakkında Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması” kapsamında 20.08.2019 tarihi itibariyle Gümrük İdarelerince ihracat beyannameleri elektronik ortamda düzenlenmekte olup, kağıt olarak beyanname düzenlenmesi uygulamadan kaldırılmıştır.

Bu çerçevede; Bankamızca taahhüt kapatma işlemlerinde, 20.08.2019 ve takip eden tarihlerde gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannamelerin kağıt nüshası aranmayacak olup,

Bankamıza iletilmesi yeterli ve gerekli olacaktır.

20.08.2019 tarihinden önceki ihracat işlemlerinin taahhüt kapatma işlemleri için ise, orijinal basılı gümrük beyannameleri kullanılmaya devam edilecektir.