Duyurular

Yurt İçi Tahvil İhracına İlişkin Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 54/1251 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı limitimiz çerçevesinde, Bankamız tarafından 17.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 256.247.028 Türk Lirası nominal değerli TRSEXIM92214 ISIN kodlu özel sektör tahvili, 18.11.2021 tarihinde 256.247.028 Türk Lirası olarak geri alınmıştır.