Genel Müdürlük Binası Dış Cephe Temizlik Hizmeti Alımı

Teklif Sunma Şekli : E 1 İdari Şartname ve E 2 Teknik Şartname kapsamında Ek 3 de bulunan Birim Fiyat Teklif Mektubu ve cetvelinin doldurularak aşağıda paylaşılan mail adreslerine e-mail yolu ile sunulacaktır.

Son Teklif Tarih ve Saati:15/08/2022 - 15:00

Hizmete Başlama Tarihi: İdare tarfından belirlenecektir.

Bilgi ve Teklif için İrtibat Bilgileri:

e-mail: satinalma@eximbank.gov.tr & azturan@eximbank.gov.tr  

Telefon : 0 216 666 59 98

Ek:

1-İdari Şartname

2-Teknik Şartname

3-Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli