Duyurular

Hindistan’a Yapılan Haşhaş Tohumu İhracatının Hindistan’ın Uyguladığı Kota Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınarak 12 Aylık Ek Taahhüt Kapatma Süresi Tanınması

Hindistan’a Yapılan Haşhaş Tohumu İhracatının Hindistan’ın Uyguladığı Kota Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınarak 12 Aylık Ek Taahhüt Kapatma Süresi Tanınması Hakkında Duyuru

 

06.05.2022 tarihinde yürürlüğe giren 74428555 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı Mücbir Sebep Makam Onayı çerçevesinde, Hindistan tarafından uygulanan kota kısıtlaması sebebiyle ülkemizden Hindistan’a haşhaş ihracatı gerçekleştirilememesi nedeniyle, söz konusu ülkeye haşhaş ihracat taahhüdü ile kullanılan kredilerin ihracat taahhüt kapatma vadeleri 12 ay ilave süre verilerek uzatılabilecektir. Söz konusu imkandan 05.05.2022 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibariyle anılan nedenden dolayı taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredileri (reeskont kredileri dahil) faydalanabilecektir.

Taahhüt vade uzatım imkanından faydalanmak isteyen firmalarımızın;

Bankamıza en geç taahhüt süre sonunu takip eden 1 ay içinde yazılı olarak başvuruda bulunması ve talep ekinde haşhaş tohumu ihracatının Hindistan’a yapılacağını gösteren;

  • Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen kısmına ilişkin akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belge veya
  • Son 4 (dört) takvim yılı (2019-2020-2021-2022 yılları) itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespitini sağlayan gümrük beyannamesi veya
  • Taahhüt konusu faaliyetin gerçekleştirilemediğine dair kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazı

 

tevsik etmesi gerekmektedir.   

Bankamızca sağlanan orta-uzun vadeli krediler uzatım kapsamında değildir.