Aman Union 10. Yıllık Toplantısı

Oman, 01 Ekim 2019

Türk Eximbank’ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü “İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliğinin (Aman Union)” 10. Yıllık Genel Toplantısı Oman’ın başkenti Muskat’ta gerçekleştirildi.

Muskat, 2 Ekim 2019 - Türk Eximbank’ın kurucu üyelerinden olduğu ve 2018 yılı başından bu yana Genel Sekreterya görevini üstlendiği İslam ve Arap Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliğinin (Aman Union) 10. Yıllık Genel Toplantısı, 30 Eylül – 2 Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Eximbank’ın organizasyonu ve Oman’ın resmi ihracat destek kuruluşu Credit Oman’ın ev sahipliğinde Muskat’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdür Vekili Enis Gültekin başkanlığındaki Türk Eximbank heyeti katılım sağladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kuruluşu (Dhaman)  üyesi ülkelerin ihracat destek kuruluşlarının girişimi ile 2009 yılında kurulan ve 25 ülkeden 43 üyesi bulunan Aman Union’ın kuruluşunun 10. yıl dönümü olması nedeniyle özel öneme sahip bu seneki YıIlık Toplantı kapsamında Birliğin 19. İcra Kurulu Toplantısı ile 10. Genel Kurul Toplantısı da yapıldı.

Toplantının Birlik Genel Sekreteri sıfatıyla Enis Gültekin’in başkanlığını yaptığı ilk oturumunda söz alan üye kuruluşların temsilcileri, Dünya ticaretinde ve sektörde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde karşılaştıkları zorlukları ve Aman Union ile Birlik üyesi kuruluşların bu zorlukların aşılmasında oynayabilecekleri roller hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Üye kuruluşların yıl içerisindeki performanslarının da değerlendirildiği Toplantıda ayrıca “Reasürans” ve “Kredi enformasyonu” gibi başlıklar hakkında gerçekleştirilen oturumların yanı sıra Türk Eximbank yetkililerinin de konuşmacı olarak katıldığı “Aman Union üyeleri arası işbirliği” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Genel Sekreterya görevinin yürütüldüğü iki yıl boyunca Birliğe sekiz yeni üye kazandırılması ve Offenburg Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda Aman Union üyesi kuruluşların çalışanlarına on-line eğitim sağlanması projesinin 2019 yılında hayata geçirilmesi gibi başarılara imza atan Türk Eximbank, görev süresinin sona ermesi sonucunda Sekretaryayı diğer bir üye kuruluş olan Dhaman’a devretti. 

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin Aman Union Yıllık Toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, İslam ülkelerinin hem birbirleriyle, hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki işbirliği olanaklarının artırılmasında Aman Union’un rolüne dikkat çekti. Gültekin, büyük bir özveri ile üstlendikleri Aman Union Sekretaryası görevi süresince kaydedilen gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu, Türk Eximbank’ın bundan sonra da Birliğin bilinirliği ile mevcut üye sayısının artırılmasına ve bölge coğrafyasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.