Etkinlikler

Türk Eximbank İnegöl İrtibat Ofisi Açılış Töreni Gerçekleştirildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 11 Ekim 2019

Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat noktalarının bir yenisi daha İnegöl’de 11 Ekim 2019 tarihinde açılmıştır. Yeni irtibat ofisi aracılığıyla firmaların hem Türk Eximbank’ın mevcut ve yeni ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesine, hem de Türk Eximbank’a daha kolay erişebilmelerine olanak sağlanacaktır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin ihracatçılara doğrudan, yerinde erişme hedefleri doğrultusunda 2018 yıl sonunda Genel Müdürlüğün yanı sıra faaliyet göstermekte olan 12 şubeye, 2019 yılında ihracatın yoğun olduğu merkezler önceliklendirilerek yeni birimlerin de eklendiğini ve böylelikle 17 şube ve 15 irtibat bürosu ile toplam 32 noktada firmalara hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti. İhracatçılarla bire bir temasın öneminin bilincinde olduklarını ve buna paralel olarak şube ve irtibat bürolarının sayılarını sene sonuna kadar artırmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

Gerek büyüklük olarak gerekse de sanayi istatistikleri bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan İnegöl, birçok ünlü marka yaratarak ekonomiye kazandırmıştır. 2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracatı, yaklaşık 700 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile İnegöl’de ihracatın en yoğun olduğu sektörlerin başında mobilya (%42), tekstil (%27) ve orman ürünleri (%10) gelmektedir. 

Mobilya sektörünün son 9 yıldır yakalamış olduğu yükselme trendi 2018 yılında da devam etmiş, yıllık bazda ihracat %12,2’lik artış yakalamıştır. Türkiye mobilya ihracatının %17’sini tek başına gerçekleştiren ve sektörde dünya çapında bilinir bir marka haline gelen İnegöl’de açılan Türk Eximbank irtibat bürosu aracılığıyla, bir yandan bölgede faal olan 671 ihracatçı firmanın hem finansmana erişiminin kolaylaştırılması hem de daha güvenli koşullarla çalışmalarının sağlanması hedeflenirken diğer yandan mevcut ihracatçı firmalara yenilerinin eklenmesi de önemsenmektedir.

2019 hedefi her 100 dolarlık ihracatın 27 dolarında Türk Eximbank imzasının olması

Bankadan yapılan açıklamada Türk Eximbank’ın değişim ve dönüşüm yönünde attığı her adımın, daha fazla ihracatçıya daha çok destek verme hedefinde ilerlemesine katkı sunduğu belirtilirken ilk 9 ayda ihracata toplam 32,5 milyar dolar destek sunulduğu ve bu tutarın yıl sonunda 48,4 milyar dolara çıkarılarak ihracatın %27’sinin finanse edilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır.