Faktoring Şirketleri Aracılığı ile Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız ile ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi nedir?

İhracatçılarımızın vadeli ihracat alacaklarını iskonto ediyor, faktoring şirketleri aracılığıyla sevk sonrası dönemdeki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İhracatçı firmalarca ihracat alacağına istinaden düzenlenip faktoring şirketlerine temlik edilen ve faktoring şirketlerince Bankamıza ciro edilen bonoların TCMB nezdinde iskonto edilmesiyle sevk sonrası finansman sağlanmaktadır.

Ürünün amacı ne?

İhracatçılarımızın sevk sonrası finansman ihtiyaçlarını karşılayarak vadeli satış imkânlarının arttırılmasını, yeni ve hedef pazarlara açılmalarını teşvik ediyoruz.

Kimler başvurabilir?

İhracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçılar faktoring şirketleri üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Vade seçeneklerini ve maliyetini nasıl öğrenebilirim?

Güncel vade seçenekleri ve faiz oranları için lütfen tıklayınız.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.